Praktiske ting ifm. levering til indkøbsforening

Udover selve sorteringen, skal følgende gøres hver gang:

  • Om formiddagen i god tid før levering (~10:00): Stille returemballage frem (foran Borgen) og udfyld et bilag. Chaufføren skal kunne finde bilaget, og det må ikke blæse væk… hvis det regner, læg det i en gennemsigtig plastikpose.
  • Holde øje med hvornår varerne kommer. For det meste sker det imellem 12:00 og 15:00.
  • Feje gangen i Borgen & bære varerne ind.
  • Rydde op efter sortering: Stille emballage ned i kælderen (kasser+paller), og i skuret nede ved storskrald (rullepaller). I gangen i Borgen stilles endnu ikke afhentede varer ind til siden, så beboerne dér kan komme forbi uden at vælte dem.